link how spy mobile phone spy text apps for android click here iphone 7 camera hack spy

15.09.2013 10:45

Безкоштовно надаю свої рецепти лікування фінансового моніторингу в кредитних спілках.

Оценить
(0 голоса)

Аудит (самоаудит) ФМ у КСі.

 

Насамперед хочу зауважити на важливості усвідомлення  вашої позиції у протистоянні із перевіряючими. Вони – атакують, ви – захищаєтесь.

Раджу будувати ваш захист за таким алгоритмом: вони – питання, ви – документ.  Якщо на їх питання у вас немає відповідного документу, то:  або ви просите їх почекати до завтра (а за ніч потрібний документ «знайдеться»), або перевіряючи перевищують свої повноваження.

Виходячи з цього стає цілком зрозумілим, що для побудови вашого  непоборного захисту треба мати досконалий пакет документів. Досягається ця мета шляхом проведенням аудиту наявності та послідовності документів заданої теми з подальшою ліквідацією виявлених дірок.

Пропоную вам провести самоаудит спілки за темою  фінансового моніторингу і пропоную наступний сценарій.

 

 

Перелік ланок ФМу, по яких слід провести аудит.

 

1.   Реєстрація спілки у ДФМі .

2.   Відповідальний за ФМ у спілці.

3.   Правила та програма фінмоніторингу.

4.   Список терористів.

5.   Щорічні заходи.

6.   Щомісячні заходи.

7.   Порядок доступу до документів ФМ спілки.

8.   Ознайомлення працівників із відповідальністю за порушення вимог законодавства.

9.   Анкети ідентифікації.

10.    Журнал реєстрації фінансових операцій (далі ф/о), що підлягають фінмоніторингу.

11.    Архів ФМу.

 

 

 

 

 

 

1.   У вашій кредитній спілці для відповідей на питання щодо реєстрації спілки ДФМом повинно бути:

·      Поштове повідомлення на адресу ДФМа із датою відправки пошти (вашої першої форми 1-ФМ) до першої фінансової операції спілки.

·      Форма 3-ФМ (було вам надіслано ДФМом) із відомостями про присвоєння вашій спілці коду ідентифікатора (зазвичай 2 літери та 4 цифри).

   Якщо до цієї форми 3-ФМ вам надходили інші форми 3-ФМ із вказівками помилок вашої форми 1-ФМ, - теж зберігайте для підтвердження виконання  строків реєстрації спілки.

 

2.   Питання за темою відповідального за ФМ у спілці ви закриєте такими документами:

·      Наказ Голови правління (далі - ГП) про призначення відповідального за підписами обох. Дата наказу про призначення найпершого відповідального – до першої ф/о спілки. Наступні – один за другим, і так до 03.06.11.  З цієї дати дозволяється відсутність у спілці відповідального на строк до 2-х місяців на період перевірки ділової репутації претендента на цю посаду.

·      Зрозуміло, що перед призначенням нового відповідального слід звільнити наказом старого. Про кожне призначення – звільнення повідомляємо ДФМ формою 1- ФМ, підтвердженням чого маємо або поштове повідомлення, або форму 3-ФМ. Не забувайте про 3-денний термін повідомлення ДФМа з дати виходу наказу ГП.

·      Посадова інструкція відповідального за підписами самого відповідального та ГП.

·      Документ або його копія за давністю менше 3-х років про проходження спеціалізованого навчання за темою фінансового моніторингу кредитних спілок відповідальним. Щойно призначений відповідальний повинен пройти навчання в строк до 3-х місяців з дати призначення.

·      Якщо ваш відповідальний був призначений до 03.06.11, то необхідно ще мати письмовий висновок ГП або комісії про перевірку (і відповідність) ділової репутації претендента з підписами ГП або членів комісії.

·      Якщо в спілці є призначена наказом особа, що тимчасово заміщує відповідального, то на нього теж повинні бути такі ж самі документи, як і на відповідального !  Така людина у вас обов’язково повинна бути на період відпустки, командировки або лікарняного вашого відповідального.

·      Диплом (копія) про наявність вищої освіти відповідального.

·      Документ, що підтверджує наявність трудових стосунків відповідального зі спілкою.

·      Підтвердження того, що відповідальний займає посаду в спілці на рівні керівництва.

 

3.    До першої ф/о в спілці повинні бути прийняті Правила і Програма ФМ у спілці. Робітники повинні бути ознайомлені з ними під підпис, а також з кожною їх новою редакцією. Правила та Програма повинні відповідати вимогам законодавства. Радикально законодавство по ФМ змінювалося 20.08.10 та 03.06.11.

З 03.06.11 в правилах повинні бути актуальні типології міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері  протидії  легалізації   (відмиванню)   доходів,  одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

 

4.     Кожну особу, що звертається до спілки ви маєте перевірити на причетність до списку осіб, що пов’язані з терористичною діяльністю. Відповіддю на запитання про доступ до цього списку вашого робітника буде або демонстрація можливості доступу до списку через сайт ДФМу (інтернет і, наприклад,  ярлик на комп’ютері), або файл з цім списком останньої актуалізації, або паперовий варіант знову ж такі останньої актуалізації.

 

5.   За період з 2006 по 03.06.11 обидва документа:

·      Програма навчання персоналу ФМ в КС ( за підписом ГП).

·      Журнал про проходження навчання по ФМ (підписи навченого та відповідального),

вам повинні зустрічатися не рідше разу на рік. Плюс Журнал про проходження навчання по ФМ (підписи навченого та відповідального) на нового робітника спілки із датою проведення навчання рівною дню працевлаштування в спілці.

З 03.06.11 не менше разу на рік ви повинні мати документи:

·      План навчання персоналу (підпис ГП та відповідальний).

·      Програма навчання (підпис у кожному пункті навченого та відповідального)

·      План перевірки КС на предмет дотримання вимог законодавства у сфері ФМ (підпис ГП та відповідальний) до начала року.

·      Акт перевірки (підпис ГП та відповідальний).

 

6. До 03.06.11 за кожен місяць повинна бути довідка, в якій відповідальний звітує ГП за ФМ за підписом відповідального. З 03.06.11 цей документ повинен  називатися «Звіт» і мати вже підпис ГП та відповідального.

 

7.   В спілці повинен бути документ про порядок та режим доступу до документів фінансового моніторингу.

 

 

8.  Кожен працівник спілки, що пов'язаний із ф/о повинен бути ознайомлений про відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Повинен бути документ з його підписом на цю тему.

 

9.   Анкети ідентифікації повинні бути на всіх фізичних та юридичних осіб,  з якими спілка мала договори про надання фінансових та інших послуг за період 21.08.10 по 03.06.11. Анкети мають бути підписані відповідальним.

 

10.    Якщо спілка мала ф/о, що підлягали фінмоніторингу, - повинен бути належним чином оформлений журнал реєстрації ф/о, що підлягають фінмоніторингу (підшивка форм 2-ФМ). 

 

11.   Документи фінансового моніторингу повинні зберігатися не менше 5 років. Документи, що пов’язані з ф/о, які підлягали фінмоніторингу, повинні зберігатися до вказаного ДФМом строку.

Форму 1-ФМ, в якій спілці було присвоєно ідентифікатор, слід зберігати все життя КС.

Питання щодо правильності знищення документів закриваються шляхом утворення комісії з оцінці та знищення документів, а саме знищення зафіксуйте актом знищення документів.

Изменено 15.09.2013 10:52
build_links(3); ?>

Улучшение сайта:

Хотите видеть сайт на украинском языке ?
 

Услуга по организации ФМ в вашем КС:

Финмониторинг не будет проблемой для вашего КСа. Вы согласны за это заплатить?
 


Юмор из сети:


META-Ukraine